PHÒNG HỌP

Sandunes Beach Resort & Spa cung cấp loại phòng họp với diện tích 350 mét vuông - có thể chứa đến 200 khách cho hội nghị, tiệc cocktail cũng như các yêu cầu khác nhau từ công ty, nhóm hoặc những nhu cầu cá nhân.